Styrelse

Föreningen #utanskyddsnäts interimistiska styrelse består av:

 

Lotten Sunna, ordförande

Erica Lejonroos, sekreterare

Lisbeth Björk, kassör

Birgitta Johnsson, ledamot

Lisa Thunberg, ledamot

Anna Dahlén Videll, ledamot

Marie Svensson, ledamot

 

Copyright 2017 © #utanskyddsnät