Våra behov december 2017

Den 15/12 2017 träffade #utanskyddsnät minister Åsa Regnér och presenterade dessa behov. En startpunkt för fortsatt arbete och dialog med syfte att skapa verklig förändring.


 1. Skyddade boenden för missbrukande kvinnor och icke-binära, utan krav på drogfrihet. Ska finnas i storstadsregionerna och i norr samt plats erbjudas till  kvinnor och icke-binära i hela landet. Statligt tryggad finansiering. Akutboende är inte samma sak som skydd och stöd för utsatta kvinnor.


 1. Separat avgiftning för kvinnor och icke-binära.


 1. Kunskap om bemötande av våldsutsatta flickor, kvinnor och icke-binära i drogberoende. Polis, akutvårdspersonal, lärare, socialarbetare, domare, målsägarbiträden behöver utbildas. Bemötande är A och O för att ta emot eller våga söka. Ta vara på kompetens hos i dagsläget fungerande institutioner och organisationer.


 1. Bostad först. En egen bostad är en grundtrygghet för varje människa och som hemlös med beroendeproblem och/eller psykisk ohälsa är det av största vikt att ha en tryggad bostad för att kunna ta itu med sina problem.. ”Bostad först” är en metod som innebär att den som är hemlös först får en egen bostad och därefter hjälpinsatser. ”Bostad först” har testas i flera länder och även i kommuner i Sverige. I de försök som utvärderats har 90 procent lyckats behålla sina kontrakt.


 1. Screening för PTSD i alla utredningar kring våld och alkohol-/drogberoende för flickor, kvinnor och icke-binära. Erbjudande om behandling till alla som har behov.


 1. Upphandling av behandlingsinsatser med krav på kunskap om och kompetens för flickor, kvinnor och icke-binäras alkohol- och drogberoende, våld och genus.


 1. Möjlighet till gynekologisk hjälp med kompetens kring utsatta flickor, kvinnor och icke-binäras problematik


 1. HBTQ+ certifierad vård och mottagande även inom beroendevården.


 1. Separata vårdtider för missbrukande flickor, kvinnor och icke-binära oavsett ålder på vårdcentraler.


 1. Öppet intag till öppenvård, avgiftning och behandling på institution.


 1. Ta bort nedre åldersgräns för Mika-mottagningen, tillgång i hela landet.


 1. Forskning på kvinnor och icke-binäras missbruk och anpassad metodutveckling


 1. Information om hur man anmäler övergrepp av polis och andra myndighetspersoner och stöd i processen ska göras lättillgängligt.


 1. Förskolelärare, lärare, primärvård och socialtjänst utbildas i att känna igen och agera när de ser tecken på övergrepp hos barn.


 1. Möjlighet till traumabehandling även många år efter avslutat missbruk/utsatthet/prostitution.


 1. Könsseparerad behandling i beroendevården.


 1. Större flexibilitet mellan kommuner och landsting. Flickor, kvinnor och icke-binära utanför storstäderna ska ha tillgång till samma stöd och resurser som dem i mer resursstarka kommuner och landsting.


 1. Ökad statlig finansiering av organisationer och projekt som arbetar för att hjälpa och stötta våldsutsatta alkohol- och drogberoende flickor, kvinnor och icke-binära oavsett ålder.


 1. Mera stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor samt icke-binära med alkohol- och drogbereonde i deras roll som föräldrar och till deras barn.


 1. Utforma nya former av stöd och hjälp till våldsutsatta och/eller alkohol- och drogberoende flickor, kvinnor samt ickebinära och deras barn i socioekonomiskt missgynnade områden och andra miljöer där uppsökande arbete behövs och även nya verksamheter kan behöva utvecklas.

Copyright 2017 © #utanskyddsnät