Vi kräver

Våra krav


Unga utsatta personer


 • Forskning på flickors, kvinnors och icke-binäras drogberoende och anpassad metodutveckling.

 • Screening för sexuella övergrepp vid hälsokontroller för barn.

 • Screening för sexuella övergrepp vid akuta tillstånd inom barnpsykiatrin.

 • Förskolelärare, lärare, primärvård, mödravård, barnavård, ungdomsmottagningar och socialtjänst utbildas i att känna igen och agera när de ser tecken på övergrepp hos barn.

 • Stöd och resurser till utsatta barn i hemmet i större utsträckning.

 • Information om hur man anmäler övergrepp av polis och andra myndighetspersoner och stöd i processen ska göras lättillgängligt.

 • Större flexibilitet mellan kommuner och landsting. Flickor, kvinnor och icke-binära utanför storstäderna ska ha tillgång till samma stöd och resurser som dem i mer resursstarka kommuner och landsting.

 • Ökad statlig finansiering av organisationer och projekt som arbetar för att hjälpa och stötta våldsutsatta alkohol- och drogberoende flickor, kvinnor och icke-binära oavsett ålder.Flickor, kvinnor och icke-binära i drogberoende, kriminalitet och/eller prostitution


 • Forskning på flickors, kvinnors och icke-binäras drogberoende och anpassad metodutveckling.

 • Skyddade boenden för drogberoende kvinnor och icke-binära, utan initialt krav på drogfrihet. Ska finnas i storstadsregionerna och i norr samt plats erbjudas till  kvinnor och icke-binära i hela landet. Statligt tryggad finansiering. Akutboende är inte samma sak som skydd och stöd för utsatta kvinnor.

 • Screening för sexuella övergrepp vid psykoser och andra akuta tillstånd inom akut-
 • psykiatrin.

 • Screening för PTSD i alla utredningar kring våld och alkohol-/drogberoende för kvinnor och icke-binära. Erbjudande om behandling till alla som har behov.

 • Ta bort nedre åldersgräns för Mika-mottagningen, tillgång i hela landet.

 • Ökad kunskap om bemötande av våldsutsatta flickor, kvinnor och icke-binära i drogberoende. Polis, akutvårdspersonal, lärare, socialarbetare, domare, målsägarbiträden är några av de yrkesgrupper som behöver vidareutbildas.

 • Möjlighet till stödperson som följer med genom alla processer. Stödpersonen kan vara vald av den som behöver stöd, eller erbjudas genom förslagsvis socialtjänsten. Stödpersonen gör det som lekmannaperson, men mot ersättning och följer med i processen från anmälan till rättegång. Eventuellt följer med vidare. genom behandling osv, om det är önskvärt.

 • Information om hur man anmäler övergrepp av polis och andra myndighetspersoner och stöd i processen ska göras lättillgängligt.

 • Separat avgiftning för kvinnor och icke-binära.

 • Öppet intag till öppenvård, avgiftning och behandling på institution.

 • Möjlighet till könsseparerad behandling i beroendevården.

 • Större flexibilitet mellan kommuner och landsting. Flickor, kvinnor och icke-binära utanför storstäderna ska ha tillgång till samma stöd och resurser som dem i mer resursstarka kommuner och landsting.

 • Bemötande är A och O för att ta emot eller våga söka. Ta vara på kompetens hos i dagsläget fungerande institutioner och organisationer för att utveckla bättre förståelse och metoder i bemötande av denna grupp.

 • Mera stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor samt icke-binära med alkohol- och drogberoende i deras roll som föräldrar och till deras barn.

 • Utforma nya former av stöd och hjälp till våldsutsatta och/eller alkohol- och drogberoende flickor, kvinnor samt ickebinära och deras barn i socioekonomiskt missgynnade områden och andra miljöer där uppsökande arbete behövs och även nya verksamheter kan behöva utvecklas.

 • Bostad först. En egen bostad är en grundtrygghet för varje människa och som hemlös med beroendeproblem och/eller psykisk ohälsa är det av största vikt att ha en tryggad bostad för att kunna ta itu med sina problem. ”Bostad först” är en metod som innebär att den som är hemlös först får en egen bostad och därefter hjälpinsatser. ”Bostad först” har testas i flera länder och även i kommuner i Sverige. I de försök som utvärderats har 90 procent lyckats behålla sina kontrakt.

 • Upphandling av behandlingsinsatser med krav på kunskap om och kompetens för kvinnors  och icke-binäras alkohol- och drogberoende, våld och genus.

 • Möjlighet till gynekologisk hjälp med kompetens kring utsatta kvinnors och icke-binäras problematik.

 • HBTQ+ kompetens inom vård och mottagande, även inom beroendevården.

 • Separata vårdtider för flickor, kvinnor och icke-binära i drogberoende på vårdcentraler.

 • Ökad statlig finansiering av organisationer och projekt som arbetar för att hjälpa och stötta våldsutsatta alkohol- och drogberoende flickor, kvinnor och icke-binära oavsett ålder.


Flickor, kvinnor och icke-binära som lämnat drogberoende, kriminalitet och/eller prostitution


 • Bemötande är A och O för att ta emot eller våga söka. Ta vara på kompetens hos i dagsläget fungerande institutioner och organisationer för att utveckla bättre förståelse och metoder i bemötande av denna grupp.

 • HBTQ+ kompetens inom vård och mottagande, även inom beroendevården.

 • Forskning på flickors, kvinnors och icke-binäras drogberoende och anpassad metodutveckling.

 • Information om hur man anmäler övergrepp av polis och andra myndighetspersoner och stöd i processen ska göras lättillgängligt.

 • Möjlighet till traumabehandling även många år efter avslutat missbruk/utsatthet/prostitution.

 • Större flexibilitet mellan kommuner och landsting. Flickor, kvinnor och icke-binära utanför storstäderna ska ha tillgång till samma stöd och resurser som dem i mer resursstarka kommuner och landsting.

 • Ökad statlig finansiering av organisationer och projekt som arbetar för att hjälpa och stötta våldsutsatta alkohol- och drogberoende flickor, kvinnor och icke-binära oavsett ålder.

#UTANSKYDDSNÄT

Våra krav 2017

Den 15 december 2017 träffade #utanskyddsnät minister Åsa Regnér och presenterade dessa behov. En startpunkt för fortsatt arbete och dialog med syfte att skapa verklig förändring.


 • Skyddade boenden för missbrukande kvinnor och icke-binära, utan krav på drogfrihet. Ska finnas i storstadsregionerna och i norr samt plats erbjudas till  kvinnor och icke-binära i hela landet. Statligt tryggad finansiering. Akutboende är inte samma sak som skydd och stöd för utsatta kvinnor.

 • Separat avgiftning för kvinnor och icke-binära.

 • Kunskap om bemötande av våldsutsatta flickor, kvinnor och icke-binära i drogberoende. Polis, akutvårdspersonal, lärare, socialarbetare, domare, målsägarbiträden behöver utbildas. Bemötande är A och O för att ta emot eller våga söka. Ta vara på kompetens hos i dagsläget fungerande institutioner och organisationer.

 • Bostad först. En egen bostad är en grundtrygghet för varje människa och som hemlös med beroendeproblem och/eller psykisk ohälsa är det av största vikt att ha en tryggad bostad för att kunna ta itu med sina problem.. ”Bostad först” är en metod som innebär att den som är hemlös först får en egen bostad och därefter hjälpinsatser. ”Bostad först” har testas i flera länder och även i kommuner i Sverige. I de försök som utvärderats har 90 procent lyckats behålla sina kontrakt.

 • Screening för PTSD i alla utredningar kring våld och alkohol-/drogberoende för flickor, kvinnor och icke-binära. Erbjudande om behandling till alla som har behov.

 • Upphandling av behandlingsinsatser med krav på kunskap om och kompetens för flickor, kvinnor och icke-binäras alkohol- och drogberoende, våld och genus.

 • Möjlighet till gynekologisk hjälp med kompetens kring utsatta flickor, kvinnor och icke-binäras problematik.

 • HBTQ+ certifierad vård och mottagande även inom beroendevården.

 • Separata vårdtider för missbrukande flickor, kvinnor och icke-binära oavsett ålder på vårdcentraler.

 • Öppet intag till öppenvård, avgiftning och behandling på institution.

 • Ta bort nedre åldersgräns för Mika-mottagningen, tillgång i hela landet.

 • Forskning på kvinnor och icke-binäras missbruk och anpassad metodutveckling.

 • Information om hur man anmäler övergrepp av polis och andra myndighetspersoner och stöd i processen ska göras lättillgängligt.

 • Förskolelärare, lärare, primärvård och socialtjänst utbildas i att känna igen och agera när de ser tecken på övergrepp hos barn.

 • Möjlighet till traumabehandling även många år efter avslutat missbruk/utsatthet/prostitution.

 • Könsseparerad behandling i beroendevården.

 • Större flexibilitet mellan kommuner och landsting. Flickor, kvinnor och icke-binära utanför storstäderna ska ha tillgång till samma stöd och resurser som dem i mer resursstarka kommuner och landsting.

 • Ökad statlig finansiering av organisationer och projekt som arbetar för att hjälpa och stötta våldsutsatta alkohol- och drogberoende flickor, kvinnor och icke-binära oavsett ålder.

 • Mera stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor samt icke-binära med alkohol- och drogbereonde i deras roll som föräldrar och till deras barn.

 • Utforma nya former av stöd och hjälp till våldsutsatta och/eller alkohol- och drogberoende flickor, kvinnor samt ickebinära och deras barn i socioekonomiskt missgynnade områden och andra miljöer där uppsökande arbete behövs och även nya verksamheter kan behöva utvecklas.

#UTANSKYDDSNÄT