Årsmöte 2022

Valberedningen 

 

Sammankallande Inger Fors

valberedningen@utanskyddsnat.nu 


Revisorer 

Jessica Hilwëyn

Shukra Wall Melin