Om Oss

OM #UTANSKYDDSNÄT


#Utanskyddsnät startade hösten 2017 som ett upprop under Metoo, och 2018 blev vi en föreningsom fortsätter lyfta våra behov och fyller kunskapsluckor hos myndigheter och beslutsfattare.


Sedan starten har vi hunnit med mycket. Vi har träffat ministrar, deltagit i regelbundna dialogmöten hos Jämställdhetsmyndigheten och Socialstyrelsen, föreläst för föreningar och myndigheter, skrivit artiklar och samarbetat med andra upprop.


Idag fortsätter vi att utveckla vår förening, och har en mycket aktiv stödgrupp online och medlemshelger för skapande, läkning och gemenskap. Vi har även uppsökande verksamhet på härbergen och avgiftningar, och driver påverkansarbete och opinionsbildning. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2017

Väsentliga händelser

#Utanskyddsnät bildas 22 november
Uppropet publiceras 10 december - 10 miljoner läsningar på 2 veckor

Hemsidan lanseras 10 december - 250.000 besök på 2 veckor

Öppen Facebooksida och Instagramkonto startas

Politik

Stormöte med Åsa Regner på Regeringskansliet
Enskilt möte med Åsa Regner på Regeringskansliet


2018

Väsentliga händelser

Stormöte #metoo med Åsa Regner
Möte med departementssekreterare 
Möte med Socialstyrelsen 
Nationella konferensen 2018 

 • Samordningsuppdrag inför nationell konferens
 • #utanskyddsnät får i uppdrag att leda konferensen


Lotten intervjuas för NKC, för nationell kunskapsbank 

Birgitta och Lotten medverkar i film om #utanskyddsnät


Utbildningar

Polisen Dalarna 
Länsstyrelsen Västerås
Länsstyrelsen Uppsala 

Manifestationer 

Fittja 20 januari, Birgitta höll tal 
Mynttorget gällanded Fittjafallet, Sara höll tal

Narkotiakns offer Norrmalmstorg gällande 14 januari

#Visjungerut, manifestationskonsert för #Utanskyddsnät och
         #inte din hora, Ericssonhallen.


Almedalen

Seminarium om #utanskyddsnät, arrangerat av KSAN

Panelsamtal arrangerat av Tjejjouren Väst

Panelsamtal Kvinna till kvinna


Övrigt 

Panelsamtal med Gudrun Schyman med F! Stockholm
Panelsamtal med CAN på ABF

World Child Prize, föreläsning för årets vinnare Rachel Woods2019

Väsentliga händelser

Föreläsningar på bland annat:
- Ersta möjlighets personal 
- Convictus ledningsgrupp
- Jämställhetsmyndigheten släpper en #metoo-film om #utanskyddsnät 

- Panelsamtal Jämys visning av #metoo-filmer på Filmhuset 
- Paneldeltagare Linköpings stadsmissions seminarium om våldsutsatthet och beroende Almedalen
- Dialogmöte med Socialstyrelsen om skyddat boende 
- Dialogmöte med Jämställdhetsmyndigheten och Socialstyrelsen om särskilt utsatta grupper
- Ordförande talade på manifestation mot mäns våld mot kvinnor
- Föreläsning på SKR:s utbildningsdag “Barn som upplever våld”
- Beroendecentrums personal 2020

Väsentliga händelser

Projekt omsorgsväskan startar

Dialogmöte med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen 25 februari 2020
● Rundabordssamtal med justitieminister Morgan Johansson och jämställdhetsminister
Åsa Lindhagen om sexköps/sexualbrottslagen
● har fått flertalet debattartiklar publicerade. Fokus har varit att lyfta föreningens
medlemmars perspektiv i samhällsdebatten.
● Två reportage (DN och Sydsvenskan) beskriver gruppmedlemmars erfarenhet av sex
mot ersättning.
● Lotten Sunna väljs till vice ordförande i KSAN (Kvinnoorganisationernas
samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor) 31 augusti 2020
● Workshop med Jämställdhetsmyndigheten avseende regeringens handlingsplan mot
prostitution och människohandel 1 oktober 2020
● Dialogmöte med Jämställdhetsmyndigheten och Socialstyrelsen om särskilt utsatta
grupper. 2 oktober 2020
● 2 medlemshelger. Den första på Stjärnholms slott 24-26 juli 2020, och den andra på
Långholmens hotell 9-11 oktober. Sammanlagt deltog XX medlemmar.
● Tack vare att vi har fått bättre ekonomi genom bidrag, gåvor och fler medlemmar har
vi kunnat skriva kontrakt på en lokal vid Medborgarplatsen. Lokalen fick vi till ett bra
pris eftersom det är ett korttidskontrakt, vilket är en fördel för oss att kunna utvärdera
behovet av lokal, vad vi främst behöver lokalen till och om storleken är lagom.

● Deltagit i panelsamtal på Feministiskt Forum kring våldsutsatthet och
drogproblematik
● Lansering projekt “Omsorgsväskor” 22 november på Medborgarplatsen. Vi har
därefter varit på Medborgarplatsen varje lördag samt på julafton och haft många
stödjande samtal med människor i utsatthet.
● Ett reportage (DN) beskriver arbetat med omsorgsväskor.
● Inslag i P4 om projekt “Omsorgsväskor” 19 november 2020
● Inslag om #utanskyddsnät på julafton i TV4
● Fortsatt arbete i konstgruppen i en sluten Facebook-grupp.
● Aktiva i samordningsgruppen för alla #metoo-upprop som har haft flera möten under
året. Vi deltar i arbetsgrupp för samordningens #metoofestival på Moderna Museet
som på grund av pandemi har flyttat till sommaren 2021.


2021

Väsentliga händelser

 • Packning och distribuering av 600 omsorgsväskor
 • Nätverksträffar med verksamheter som exempelvis SIMON, Convictus, BoKlara, Oasen m fl
 • Dialogmöte med Jämställdhetsmyndigheten och Socialstyrelsen tillsammans med andra #metoo upprop 
 • Deltagit i SVT:s dokumentär om #metoo-rörelsen i Sverige (avsnitt 6)
 • Möte med kommunalpolitiker i Göteborg och Stockholm
 • Anordnat seminarium under Almedalsveckan “Inte fritt villebråd”
 • Deltagit i panelsamtal om våldsutsatthet i kombination med drogproblematik i pandemin 
 • Deltagit i konferens Mellanrummet
 • Deltagit i radioprogrammet “Karlavagnen” 
 • Deltagit i panelsamtal anordnat av NBV om beroende och våldsutsatthet
 • Deltagit i panelsamtal anordnat av Feminstiskt initiativ
 • Produktion av informationsfilm som dokumenterar föreningens arbete.
 • Panelsamtal om regeringens ANDT-förslag under “Sverige mot Narkotika”
 • Referensgrupp i regeringens Samsjuklighetsutredning
 • Avtal med SiS om filmad föreläsning för kunskapshöjning till SiS-personal om kvinnor #utanskyddsnät
2022

Väsentliga händelser

 • Fortsatt distribuering av kvarvarande omsorgsväskor från 2021
 • Nätverksträffar med verksamheter som exempelvis Recoverynätverket, Convictus, BoKlara, Oasen m fl
 • Dialogmöte med Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med andra #metoo upprop 
 • Producerat dokumentär film om uppropet och föreningen och dess medlemmar
 • Möte med kommunalpolitiker i Göteborg och Stockholm
 • Varit utställare på Järvaveckan, Frihamnsdagarna och Pride
 • Deltagit i panelsamtal om våldsutsatthet i kombination med drogproblematik i pandemin 
 • Deltagit i Forum för Jämställdhet på temat våld mot kvinnor med drogproblematik
 • Deltagit som remissinstans i Narkotikapolitiska utredningen
 • Deltagit som remissinstans i två statiliga utredningar om prostitution och pornografi
 • Medlem i Socialstyrelsens råd i Missbruk- och beroendefrågor
 • Referensgrupp i regeringens Samsjuklighetsutredning
 • Genomfört filmad föreläsning för kunskapshöjning till SiS-personal om kvinnor #utanskyddsnät