Föreningen

Styrelsen

 

Anne Ryen, ordförande

Ulrika Skogland, sekreterare

Marie-Louise Metzger, ledamot

Judith Åkesson, ledamot

Liv Östman, ledamot
STADGAR

ÅRSMÖTE 2024